Wat gebeurt er als het mobiele ticket niet duidelijk te zien is op het scherm van mijn smartphone?

Het mobiele ticket met barcode is uitsluitend geldig als vervoerbewijs als het duidelijk leesbaar weergegeven kan worden op een smartphone. Daarvoor is voldoende schermgrootte en schermkwaliteit nodig. Je dient zelf zorg te dragen voor een voldoende opgeladen en goed werkende smartphone. Een mobiel ticket met barcode dat niet of slecht wordt weergegeven, beschadigd, onleesbaar of bewerkt is, wordt geweigerd en niet als geldig vervoerbewijs beschouwd.