Ik vind dat ik niet correct ben behandeld door een RET-medewerker. Waar kan ik dat melden?

Ons personeel is getraind om in alle gevallen klantgericht te handelen. Dat geldt ook voor onze controleurs. Toch kun je vinden dat je tijdens een controle niet klantgericht bent benaderd. Dan hoort de RET dat graag van jou, om haar dienstverlening verder te kunnen verbeteren.

De controleurs van de RET zijn beëdigde opsporingsambtenaren. Zij mogen processen verbaal opleggen aan reizigers die in overtreding zijn, bijvoorbeeld door het reizen zonder een geldig vervoerbewijs of het overtreden van het rookverbod.

Een klacht over het gedrag van onze controleurs kunt u op 3 manieren indienen.

1. Vul dit contactformulier in.

2. Bij een proces verbaal kun je een mail sturen naar de RET via PV(at)ret.nl of kijk hier.

3. Zet je klacht in een brief en stuur die aan: RET, Afdeling Klantenservice, Postbus 112, 3000 AC Rotterdam.

Geef in alle drie de gevallen zoveel mogelijk feitelijke informatie over het voorval. Daarbij kun je denken aan de datum, tijd, locatie, rijrichting, lijnnummer, voertuignummer en een omschrijving van de medewerker en zijn of haar gedrag. Dank voor de melding!