Reizen met een verstandelijke beperking

Wat is MEE op Weg?
MEE op Weg is een training die wordt gegeven door MEE. Je leert met MEE op Weg om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer (metro, bus of tram). Dit leer je van een maatje. Samen met het maatje oefen je elke week de reis die je wilt leren, totdat je het zelf kunt.

Waarom MEE op Weg?
Door gebruik te maken van gewone vervoersmiddelen als tram, bus en metro zijn mensen zelfredzamer, flexibeler en (als het om volwassenen gaat) vaak ook aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Door te reizen met gewone vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer maken mensen met een beperking meer deel uit van de samenleving.

Hoe werkt MEE op Weg?
Eerst vindt er een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats waarin wordt besproken of zelfstandig reizen haalbaar is. Daarna word je gekoppeld aan een ‘OV-maatje’, opgeleid door MEE. Gezamenlijk wordt een plan opgesteld waarin staat beschreven welke route samen met het maatje geoefend gaat worden en welke vaardigheden aangeleerd worden. Dit betreft reisvaardigheden, maar ook sociale vaardigheden. Er is aandacht voor omgaan met angst en onverwachte situaties. Ook de bezorgdheid van ouders komt aan bod.

Heeft MEE op Weg effect?
Uit ervaringen van MEE op Weg in Rotterdam is gebleken dat alle deelnemers het geoefende traject na deelname zelfstandig kunnen reizen en men er vaker voor kiest om met het OV te gaan. De meeste deelnemers reizen jaren na de training nog steeds zelfstandig en hebben zichzelf nieuwe routes aangeleerd. Veel deelnemers geven aan zich na de training minder afhankelijk te voelen, meer zelfvertrouwen en meer sociale vaardigheden te hebben.

Voor meer informatie en om je aan te melden kijk op www.meerotterdamrijnmond.nl