Uitleg drukte-indicator

Met de drukte-indicator zie je de verwachte drukte tijdens een reis met de bus, tram, metro of trein. De verwachte drukte vind je terug in het reisadvies van de reisplanner op de RET website en in de RET Real Time App. Er zijn vier verschillende situaties mogelijk:

Geen informatie

Als er geen informatie over de drukte beschikbaar is, wordt er geen drukte-indicator icoon getoond in de reisplanner bij de gekozen rit.

Rustig

De verwachting is dat het rustig is in het voertuig. Er zijn zitplaatsen beschikbaar.

Per vervoerstype betekent dit de volgende inschatting:
Bus - In de bus zijn maximaal 15 passagiers aanwezig. 
Tram - In de tram zijn maximaal 25 passagiers aanwezig.
Metro - Omdat de capaciteit per rit kan verschillen wordt de drukte uitgedrukt in een percentage. Het is rustig in de metro als de totale bezetting maximaal 25% bedraagt.

Matig druk

De verwachting is dat het matig druk is in het voertuig. Er zijn voldoende staanplaatsen beschikbaar.

Per vervoerstype betekent dit de volgende inschatting:
Bus - In de bus zijn maximaal 34 passagiers aanwezig.
Tram - In de tram zijn maximaal 56 passagiers aanwezig.
Metro - Omdat de capaciteit per rit kan verschillen wordt de drukte uitgedrukt in een percentage. Het is matig druk in de metro als de totale bezetting maximaal 63% bedraagt.

Druk

De verwachting is dat het druk is in het voertuig. Er zijn wellicht geen zitplaatsen en een gering aantal staanplaatsen beschikbaar.

Per vervoerstype betekent dit de volgende inschatting:
Bus - In de bus zijn minimaal 35 passagiers aanwezig.
Tram - In de tram zijn minimaal 57 passagiers aanwezig.
Metro - Omdat de capaciteit per rit kan verschillen wordt de drukte uitgedrukt in een percentage. Het is druk in de metro als de totale bezetting minimaal 64% bedraagt.

Bron
De drukte tijdens een rit wordt ingeschat op basis van historische in- en uitstapgegevens en de beschikbare capaciteit. Iedere dag wordt er op basis van OV-chipkaartgegevens geteld hoeveel reizigers van de ene halte naar de andere halte reizen. Dit is geheel anoniem. Er worden geen OV-chipkaartnummers voor geregistreerd. De openbaar vervoerbedrijven Arriva, Connexxion, EBS, GVB, HTM, NS, Qbuzz RET en Keolis leveren deze historische data aan zodat drukte-indicator voor bijna heel Nederland kan tonen wat de verwachte drukte is tijdens een reis met het openbaar vervoer. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de drukte-indicator continue te verbeteren zullen nieuwe bronnen als weersverwachtingen, geplande reizen of verkeersinformatie worden toegevoegd.   

Voorbehoud
De analyse van de in- en uitstapgegevens ten opzichte van de beschikbare capaciteit staat nog in de kinderschoenen. De getoonde drukteindicator geeft een indicatie van hoe druk het kan worden in het voertuig tijdens de reis. De werkelijke drukte kan afwijken van de ingeschatte drukte door middel van de drukte-indicator. De drukte kan tijdens de reis beinvloed worden door externe factoren als het weer, omleidingen en verstoringen, evenementen of de verkeersdrukte. Daarnaast kan de capaciteit per rit, per voertuig en per vervoerder verschillen. Onderzoek onder onze reizigers wijst uit er een verschil bestaat in beleving hoe druk men het in een voertuig vindt. Ook kan het voorkomen dat vanwege een omleiding, verstoring of datacommunicatiestoring geen informatie beschikbaar is.

Terugkoppeling
Om de drukte-indicator te verbeteren ontvangen we graag feedback van onze reizigers over de drukte-indicator voor reizen gemaakt bij de RET. 
Reizigers worden opgeroepen om een schermafdruk van de drukte-indicator te mailen naar klantenservice@ret.nl aangevulde met informatie over het lijnnummer, datum en tijdstip van reizen en het voertuignummer.

Veelgestelde vragen