Hoe werkt het zonesysteem?

Het aantal zones dat het geldigheidsgebied groot is, wordt bepaald door de sterwaarde. Hoe hoger de sterwaarde, hoe groter het gebied rond de centrumzone waar het abonnement geldig is.

Toelichting bij de onderstaande tabel: een aan(een)grenzende zone is iedere zone die, gezien vanuit de centrumzone, een gemeenschappelijke grens of gemeenschappelijk grenspunt met een andere zone heeft.

Sterwaarde Het abonnement is geldig in:
1-ster Eén zone (centrumzone)
2-ster Centrumzone + 1 aangrenzende zone in alle richtingen
3-ster Centrumzone + 2 aaneengrenzende zones in alle richtingen
4-ster Centrumzone + 3 aaneengrenzende zones in alle richtingen
5-ster Centrumzone + 4 aaneengrenzende zones in alle richtingen
6-ster Centrumzone + 5 aaneengrenzende zones in alle richtingen
N(et) Alle zones in Nederland

Voorbeeld

Stel je reist iedere werkdag van Carnisselande (zone 5328) naar Rotterdam Centraal (zone 5300) en terug.  Als meest gunstige centrumzone kies je dan 5314 (Rotterdam Zuid). Voor deze reis is dus een 2-ster abonnement nodig: de centrumzone plus één aangrenzende zone. Doordat een 2-ster abonnement voor een gebied geldig is mag je niet alleen in zone 5314 maar ook in de zones 5300, 5316, 5318, 5324 en 5328 reizen.


Bekijk de zonekaart van de regio Rotterdam. De zones waarvoor Regio Maand- en Jaarabonnementen gelden, zijn licht geel gemarkeerd.