Een boete gekregen, wat nu?

Een controleur openbaar vervoer (COV) heeft geconstateerd dat je niet in het bezit was van een geldig ingecheckt vervoerbewijs. Vervolgens heeft de controleur op basis van feiten en omstandigheden besloten om je een boete op te leggen. Wat nu?

Allereerst krijg je de kans om ter plekke een controlekaart van € 40,00 aan te schaffen. U ontvangt dan geen boetekaartje. Na betaling van de boete, vervalt het proces-verbaal. De controleploeg heeft doorgaans een pinautomaat bij zich, zodat je het bedrag kunt pinnen.

Betaal je niet direct, dan geeft de controleur je een voorlopig proces-verbaal van € 54,00. Dit bedrag moet je binnen 14 dagen betalen. Het rekeningnummer van de RET is: NL46INGB0652766706. Vergeet niet om het nummer van het voorlopig proces-verbaal bij de betaling te vermelden. Dit nummer staat op het kaartje dat je op de dag van overtreding van de controleur hebt ontvangen.

Betaal je niet binnen deze termijn van 14 dagen, dan wordt het bedrag met € 15,00 administratiekosten verhoogd. Je krijgt dan nogmaals 14 dagen de kans om de boete te betalen.

Betaal je de boete niet binnen 28 dagen, dan stuurt de RET het proces-verbaal naar het Centraal Incassobureau van het Openbaar Ministerie (CJiB). Zij nemen de verdere vordering van de boete over.

Bezwaar tegen een boete

Als je de feiten kunt weerleggen of kunt bewijzen dat er omstandigheden zijn waar de controleur geen rekening mee heeft gehouden, dan kun je binnen 10 dagen bezwaar maken tegen de boete.

Dat kan op twee manieren:

 1. Vul het online formulier 'Bezwaar tegen een boete' in
 2. Stuur het bezwaarschrift per post naar:

RET
Afdeling Veiligheid
Postbus 112
3000 AC Rotterdam

Indien je schriftelijk bezwaar maakt en je verstuurt het bezwaar aangetekend, ben je verzekerd van de aankomst van het bezwaar bij de RET.

In het bezwaarschrift moet je het volgende vermelden:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats; 
 • De dagtekening: de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven; 
 • Het procesverbaalnummer: dit is het nummer op het voorlopig proces verbaal. Vergeet niet om dit nummer te vermelden; zonder dit nummer neemt de RET jouw bezwaarschrift niet in behandeling; 
 • De motivatie: leg uit waarom je het niet eens bent met de boete;
 • Handtekening.

Heb je de boete ter plaatse betaald? Vermeld dan ook de datum, het tijdstip en het personeelsnummer van de controleur openbaar vervoer. Dit nummer staat op het betalingsbewijs.

Voorkom een boete door:

 • ervoor te zorgen dat je voldoende saldo of een geldig reisproduct op je OV-chipkaart hebt; 
 • te controleren of je ingecheckt bent;
 • kennis te nemen van de huisregels;
 • altijd in te checken direct bij aanvang van je rit.