11:30 11:40 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:37 12:52 12:42 12:47 12:57 13:07 13:02 13:12 13:17 13:22 13:27 13:33 13:38 13:42 13:47 13:52 13:57 14:00 14:11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11:32 11:42 11:52 11:57 12:02 12:07 12:12 12:17 12:22 12:27 12:32 12:39 12:54 12:44 12:49 12:59 13:09 13:04 13:14 13:19 13:24 13:29 13:35 13:40 13:44 13:49 13:54 13:59 14:02 14:13 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11:35 11:45 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:42 12:57 12:47 12:52 13:02 13:12 13:07 13:17 13:22 13:27 13:32 13:38 13:43 13:47 13:52 13:57 14:02 14:05 14:16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11:36 11:46 11:56 12:01 12:06 12:11 12:16 12:21 12:26 12:31 12:36 12:43 12:58 12:48 12:53 13:03 13:13 13:08 13:18 13:23 13:28 13:33 13:39 13:44 13:48 13:53 13:58 14:03 14:06 14:17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11:38 11:48 11:58 12:03 12:08 12:13 12:18 12:23 12:28 12:33 12:38 12:45 13:00 12:50 12:55 13:05 13:15 13:10 13:20 13:25 13:30 13:35 13:41 13:46 13:50 13:55 14:00 14:05 14:08 14:19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11:40 11:50 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:47 13:02 12:52 12:57 13:07 13:17 13:12 13:22 13:27 13:32 13:37 13:43 13:48 13:52 13:57 14:02 14:07 14:10 14:21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11:42 11:52 12:02 12:07 12:12 12:17 12:22 12:27 12:32 12:37 12:42 12:49 13:04 12:54 12:59 13:09 13:19 13:14 13:24 13:29 13:34 13:39 13:45 13:50 13:54 13:59 14:04 14:09 14:12 14:23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11:44 11:54 12:04 12:09 12:14 12:19 12:24 12:29 12:34 12:39 12:44 12:51 13:06 12:56 13:01 13:11 13:21 13:16 13:26 13:31 13:36 13:41 13:47 13:52 13:56 14:01 14:06 14:11 14:14 14:25 16:15 16:20 16:21 16:23 16:24 16:26 16:27 16:29 16:30 16:32 16:33 16:48 16:54 16:55 16:57 16:58 17:07 17:15
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:17 16:22 16:23 16:25 16:26 16:28 16:29 16:31 16:32 16:34 16:35 16:50 16:56 16:57 16:59 17:00 17:09 17:17
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:19 16:24 16:25 16:27 16:28 16:30 16:31 16:33 16:34 16:36 16:37 16:52 16:58 16:59 17:01 17:02 17:11 17:19
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:20 16:25 16:26 16:28 16:29 16:31 16:32 16:34 16:35 16:37 16:38 16:53 16:59 17:00 17:02 17:03 17:12 17:20
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:22 16:27 16:28 16:30 16:31 16:33 16:34 16:36 16:37 16:39 16:40 16:55 17:01 17:02 17:04 17:05 17:14 17:22
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:24 16:29 16:30 16:32 16:33 16:35 16:36 16:38 16:39 16:41 16:42 16:57 17:03 17:04 17:06 17:07 17:16 17:24
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:26 16:31 16:32 16:34 16:35 16:37 16:38 16:40 16:41 16:43 16:44 16:59 17:05 17:06 17:08 17:09 17:18 17:26
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:30 16:35 16:36 16:38 16:39 16:41 16:42 16:44 16:45 16:47 16:48 17:03 17:09 17:10 17:12 17:13 17:22 17:30
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:31 16:36 16:37 16:39 16:40 16:42 16:43 16:45 16:46 16:48 16:49 17:04 17:10 17:11 17:13 17:14 17:23 17:31
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16:34 16:39 16:40 16:42 16:43 16:45 16:46 16:48 16:49 16:51 16:52 17:07 17:13 17:14 17:16 17:17 17:26 17:34

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Tram 12.

Meer informatie