Mobiliteit van de toekomst

De Randstad wordt steeds drukker en de groei gaat onverminderd door. Dat loopt een keer vast. Wel wilt u dat medewerkers op kantoor kunnen komen. Slimme mobiliteit zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers in de Randstad.

Veel bedrijven werken met een declaratiesysteem, waarbij medewerkers zelf iets moeten regelen en daar een vergoeding voor krijgen (via een declaratie). Dit is bedacht in de jaren 60. Het voordeel is dat de medewerker zelf een vervoersmogelijkheid kan kiezen. Het nadeel is dat de medewerker moet voorfinancieren en u met de administratie zit om de reiskosten te vergoeden.

Ketenmobiliteit

Iedere dag is anders en daarom verschillen ook de reisbehoeften per dag. De ene dag is het handiger om met de auto naar kantoor te gaan, maar de andere dag past een combinatie van fiets en OV beter. Er komt steeds meer behoefte naar deze flexibiliteit en mogelijkheid om vervoersmiddelen te combineren in één oplossing, zgn. ketenmobiliteit.

Binnen de ketenmobiliteit krijgt een medewerker toegang tot verschillende modaliteiten die naadloos op elkaar aansluiten. Identificatie verloopt met een mobiliteitskaart. Hierbij behoudt de medewerker het voordeel van zelf kiezen uit vervoersmiddelen en biedt het extra voordeel dat deze keuze per dag kan verschillen. De nadelen van voorfinancieren, declareren en administratie worden weggenomen.

Bekijk in het onderstaande filmpje onze visie op mobiliteit en kijk voor meer informatie over ketenmobiliteit op ret.nl/deMobiliteitsManager.

Bekijk ook