"Duurzame mobiliteit zit in onze bedrijfsgenen"

Gerard Welbie en Roos Wiersema vertellen hoe het mobiliteitsbeleid van DCMR is opgezet.

DCMR

Al meer dan 40 jaar bewaakt DCMR de milieukwaliteit in de regio Rijnmond. Ze zorgen voor vergunningen en toezicht, maar ook voor monitoring, advisering en bewaking van de veiligheid. “Ook bij de mobiliteit van ons personeel kunnen en willen we het milieu nooit uit het oog verliezen. Groen denken is bij DCMR geen hype. Het zit in onze genen,” aldus Gerard Welbie, beleidsmedewerker HR en Roos Wiersma, HR-medewerker.

Gerard heeft in 25 jaar DCMR een groot omslagpunt in de mobiliteitsbenadering van dichtbij meegemaakt. “Halverwege de jaren ’90 paste de provincie Zuid-Holland het beleid op het gebied van woon-werkverkeer aan. Medewerkers kregen 40 ‘NS-kilometers’, zoals ze in de volksmond genoemd werden. Insteek was het autogebruik te ontmoedigen en mensen het OV in te krijgen. Dat werkte behoorlijk goed.”

Auto-ontmoedigbeleid

Twintig jaar later is de aanpak in grote lijnen ongewijzigd. Roos: “De nadruk ligt nog steeds op het stimuleren van het gebruik van andere soorten (openbaar) vervoer.” Lachend: “Wij als milieudienst zijn dat al helemáál aan onze stand verplicht. We bieden ons personeel bijvoorbeeld abonnementen van de RET en/of NS aan, en ook fietsen wordt gepromoot. Wie met de fiets naar DCMR komt, krijgt een vergoeding van 16 cent per kilometer. Neem je de auto, dan is dat 6 cent, met een maximum van 82 euro per maand. Wie onnodig in de auto springt, snijdt zichzelf dus in de vingers.”

Gerard vult aan: “Het Nieuwe Werken is een andere duurzame oplossing. En ook bij dienstreizen maken we mobiliteit zo milieuvriendelijk mogelijk. Bijvoorbeeld dankzij ons weloverwogen dienstautowagenpark, met elektrische dienstfietsen, en met losse OV-kaarten die medewerkers zonder eigen abonnement bij dienstreizen kunnen gebruiken.”

Duurzaam

“Maar duurzame mobiliteit begint al veel eerder: bij het kiezen van de locatie van ons huidige kantoorpand hebben we eerst de vervoersstromen van onze medewerkers goed in kaart gebracht. Uiteindelijk kwam deze locatie, pal naast trein- en metrostation Schiedam Centrum én vlakbij een afrit van de rijksweg, als winnaar uit de bus. Het aantal plekken in de parkeergarage is bewust beperkt gehouden. Carpoolers krijgen trouwens wél altijd een plek. Ook het gebouw zelf is superenergiezuinig: een A-label!”

Administratie

Met alle verschillende OV-aanbieders, nieuwe abonnementsvormen en veranderingen in het openbaar vervoer is het soms best een uitdaging als organisatie zelf de personeelsmobiliteit perfect te regelen, vinden beiden. Roos: “Van onze 490 medewerkers hebben er 130 een RET-abonnement en ongeveer 170 een NS-Business Card. 140 anderen reizen per fiets, waarvan sommigen alleen ’s zomers. Zij gaan dan ’s winters met het OV. Alle administratie daaromtrent kan flink in de papieren lopen. En wij zijn natuurlijk niet in de eerste plaats OV-specialisten …” 

“Juist daarom hebben we hulp ingeschakeld om ons bij deze administratieve zaken te ondersteunen. Daarnaast bieden ze met hun kennis ook veel toegevoegde waarde tijdens bijvoorbeeld informatiesessies voor het personeel. Want mensen goed voorlichten over de mogelijkheden is uiteraard een must als je wilt dat ze bewuste mobiliteitskeuzes maken.”

Ontwikkelingen in de toekomst

“We springen bij DCMR zo veel mogelijk in op de ontwikkelingen in de OV-markt, om onze medewerkers te faciliteren. Een trend waar je nu veel over hoort is die van het mobiliteitsbudget voor iedere werknemer, dat hij naar eigen inzicht kan uitgeven. Dat zou, als de provincie die richting inslaat, bij ons best kunnen functioneren. Eén ding is zeker: onze mobiliteitsbenadering blijft altijd zo duurzaam mogelijk!”