Reisregels Fast Ferry

Om de reis voor iedereen aangenaam te laten verlopen, gelden reisregels op de Fast Ferry. Deze regels zijn gebaseerd op de Wet Personenvervoer, artikel 70 t/m 73. De wet heeft tot doel de orde, rust en veiligheid in het openbaar vervoer te waarborgen.

Voor je eigen veiligheid moet je de aanwijzingen van de RET-medewerkers en de bemanning van de Fast Ferry opvolgen. Overtreed je een van de reisregels, dan kun je een boete krijgen. Eventueel veroorzaakte schade wordt volledig op de dader(s) verhaald.

Onderstaande reisregels gelden speciaal voor de Fast Ferry. Bekijk ook de algemene reisregels van de RET.

Geldig vervoerbewijs

Om van het openbaar vervoer gebruik te maken, moet je een geldig vervoerbewijs hebben. Aan boord van de Fast Ferry kun je een kaartje (enkele vaart, dagretour of 20-vaartenkaart) kopen. Je moet contant betalen, pinnen is helaas niet mogelijk. De OV-chipkaart, strippenkaarten, (ster)abonnementen en OV-jaarkaarten zijn op de Fast Ferry niet geldig.

Koop je aan boord een vervoerbewijs, betaal dan bij voorkeur met gepast geld. Omdat de medewerker in het kader van de veiligheid niet veel wisselgeld bij zich hebben, kunnen zij biljetten groter dan € 20,00 helaas niet aannemen.

Cameratoezicht

Op de Fast Ferry en op een aantal pontons is cameratoezicht en videobewaking aanwezig. RET verwerkt de camerabeelden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op het cameratoezicht is het privacybeleid van de RET van toepassing dat je kunt vinden op de RET website.

Fietsen en scooters

Fietsen mogen gratis met de Fast Ferry mee. Plaats ze tegen de daarvoor bestemde hekken en zet ze goed vast. Je mag je brommer ook gratis meenemen, maar je moet er dan wel bij blijven. Bij het aan boord gaan moeten (brom)fietsers afstappen en de motoren uitzetten. Eventuele schade aan fietsen of brommers die tijdens de reis ontstaat, is voor rekening van de eigenaar van fiets of brommer.

Skates en boards

Je mag niet met rolschaatsen, skateboards, e.d. aan boord of op het ponton.

Rolstoel en scootmobiel

Maak je gebruik van een rolstoel of begeleid je iemand met een rolstoel? Dan kun je met de Fast Ferry reizen. Er zijn echter geen mogelijkheden om de rolstoel op de Ferry vast te zetten. Houd daar met het plannen van je reis rekening mee.

Je kunt met de rolstoel niet zonder begeleider het ponton op de Landtong opkomen. Als je gebruik maakt van een rolstoel en je wilt bij deze halte in- of uitstappen, neem dan iemand mee. De andere pontons zijn wel geschikt voor rolstoelen.

Een scootmobiel kan mee met de Fast Ferry. Maar het ponton op de Landtong is ook niet geschikt voor scootmobiels. Wil je daar in- of uitstappen? Neem dan een begeleider mee.

Eten en drinken

Zonder toestemming van de bemanning is het niet toegestaan te eten of drinken aan boord.

Niet roken

Verboden te roken aan boord. Dit geldt ook voor de e-sigaret/vaper.

Fotograferen en filmen

Zonder toestemming mag je geen bemanningsleden of andere passagiers fotograferen, filmen of geluidsopnamen maken.

Geluidoverlast

Iedereen wil rustig kunnen reizen. Stoor daarom je medereizigers niet met luide (telefoon)gesprekken en muziek aan boord of op de pontons. De RET kan toestemming verlenen voor bijzondere gelegenheden.  

Honden

Honden mogen gratis mee. Heb je een grote hond, dan mag je die uitsluitend aangelijnd meenemen. Kleine honden mag je ook in een tas of mand vervoeren.

Niet zwemmen/vissen

Het is niet toegestaan te zwemmen of vissen vanaf het ponton van de Fast Ferry.

Staken van de veerdienst

De veerdienst kan worden stopgezet als gevolg van slechte weersomstandigheden zoals mist, storm, ijsgang, extreem hoog of laag water of storingen aan het schip. Dan heb je vervangend vervoer nodig. Neem in dat geval contact op met de Klantenservice van de RET 0900-5006010 (gebruikelijke belkosten), of raadpleeg www.ret.nl of de RET Real Time App.

Bij harde of stormachtige wind (windkracht 7 of 8) kunnen er vaarten uitvallen. Houd hier rekening mee bij het plannen van je reis. Bij storm (windkracht 9) vaart de Fast Ferry niet.