07:26 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:13 09:28 09:44 09:58 10:14 10:28 10:44 10:58 11:14 11:28 11:44 11:58 12:14 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:54 14:02 14:11 14:20 14:27 14:35 14:43 14:52 14:59 15:05 15:15 15:22 15:31 15:38 15:47 15:56 16:04 16:13 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:36 18:52 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:24 22:39 22:54 23:09 23:24 23:39 23:54 0:09 0:24
07:27 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:14 09:29 09:45 09:59 10:15 10:29 10:45 10:59 11:15 11:29 11:45 11:59 12:15 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:55 14:03 14:12 14:21 14:28 14:36 14:44 14:53 15:00 15:06 15:16 15:23 15:32 15:39 15:48 15:57 16:05 16:14 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:37 18:53 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25
07:27 07:44 07:58 08:14 08:28 08:44 08:58 09:15 09:30 09:46 10:00 10:16 10:30 10:46 11:00 11:16 11:30 11:46 12:00 12:16 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 13:56 14:04 14:13 14:22 14:29 14:37 14:45 14:54 15:01 15:07 15:17 15:24 15:33 15:40 15:49 15:58 16:06 16:15 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:05 18:16 18:26 18:37 18:54 19:10 19:26 19:40 19:56 20:10 20:26 20:40 20:56 21:10 21:26 21:40 21:56 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25
07:29 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:17 09:31 09:48 10:01 10:18 10:31 10:48 11:01 11:18 11:31 11:48 12:01 12:18 12:28 12:39 12:49 12:58 13:08 13:19 13:28 13:39 13:49 13:57 14:05 14:14 14:24 14:30 14:39 14:46 14:56 15:02 15:09 15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 16:00 16:07 16:17 16:28 16:37 16:47 16:58 17:07 17:18 17:28 17:37 17:47 17:58 18:07 18:17 18:27 18:39 18:55 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27
07:32 07:49 08:03 08:19 08:33 08:49 09:03 09:21 09:35 09:52 10:05 10:22 10:35 10:52 11:05 11:22 11:35 11:52 12:05 12:22 12:32 12:43 12:53 13:02 13:12 13:23 13:32 13:43 13:53 14:01 14:09 14:18 14:28 14:34 14:43 14:50 15:00 15:06 15:13 15:22 15:30 15:38 15:46 15:54 16:04 16:11 16:21 16:32 16:41 16:51 17:02 17:11 17:22 17:32 17:41 17:51 18:02 18:10 18:21 18:31 18:42 18:59 19:15 19:31 19:45 20:01 20:15 20:31 20:45 21:01 21:15 21:31 21:45 22:01 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 0:00 0:15 0:30
... ... ... ... ... ... ... 09:22 ... 09:53 ... 10:23 ... 10:53 ... 11:23 ... 11:53 ... 12:23 ... ... 12:54 ... ... 13:25 ... ... 13:55 ... ... ... 14:30 ... ... ... 15:02 ... ... ... 15:32 ... ... ... 16:05 ... ... 16:33 ... ... 17:03 ... ... 17:33 ... ... 18:03 ... ... 18:32 ... ... ... 19:32 ... ... ... 20:32 ... ... ... 21:32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:24 ... 09:55 ... 10:25 ... 10:55 ... 11:25 ... 11:55 ... 12:25 ... ... 12:56 ... ... 13:27 ... ... 13:57 ... ... ... 14:32 ... ... ... 15:04 ... ... ... 15:34 ... ... ... 16:07 ... ... 16:35 ... ... 17:05 ... ... 17:35 ... ... 18:04 ... ... 18:33 ... ... ... 19:33 ... ... ... 20:33 ... ... ... 21:33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:25 ... 09:56 ... 10:26 ... 10:56 ... 11:26 ... 11:56 ... 12:26 ... ... 12:57 ... ... 13:28 ... ... 13:58 ... ... ... 14:33 ... ... ... 15:05 ... ... ... 15:35 ... ... ... 16:08 ... ... 16:36 ... ... 17:06 ... ... 17:36 ... ... 18:05 ... ... 18:34 ... ... ... 19:34 ... ... ... 20:34 ... ... ... 21:34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:26 ... 09:57 ... 10:27 ... 10:57 ... 11:27 ... 11:57 ... 12:27 ... ... 12:58 ... ... 13:30 ... ... 14:00 ... ... ... 14:35 ... ... ... 15:07 ... ... ... 15:37 ... ... ... 16:09 ... ... 16:37 ... ... 17:07 ... ... 17:37 ... ... 18:06 ... ... 18:35 ... ... ... 19:35 ... ... ... 20:35 ... ... ... 21:35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:28 ... 09:59 ... 10:29 ... 10:59 ... 11:29 ... 11:59 ... 12:29 ... ... 13:00 ... ... 13:32 ... ... 14:02 ... ... ... 14:37 ... ... ... 15:09 ... ... ... 15:39 ... ... ... 16:11 ... ... 16:39 ... ... 17:09 ... ... 17:39 ... ... 18:08 ... ... 18:37 ... ... ... 19:37 ... ... ... 20:37 ... ... ... 21:37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:30 ... 10:01 ... 10:31 ... 11:01 ... 11:31 ... 12:01 ... 12:31 ... ... 13:02 ... ... 13:34 ... ... 14:04 ... ... ... 14:39 ... ... ... 15:11 ... ... ... 15:41 ... ... ... 16:13 ... ... 16:41 ... ... 17:11 ... ... 17:41 ... ... 18:10 ... ... 18:39 ... ... ... 19:39 ... ... ... 20:38 ... ... ... 21:38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:32 ... 10:03 ... 10:33 ... 11:03 ... 11:33 ... 12:03 ... 12:33 ... ... 13:04 ... ... 13:36 ... ... 14:06 ... ... ... 14:41 ... ... ... 15:13 ... ... ... 15:43 ... ... ... 16:15 ... ... 16:43 ... ... 17:13 ... ... 17:43 ... ... 18:12 ... ... 18:41 ... ... ... 19:41 ... ... ... 20:40 ... ... ... 21:40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:33 ... 10:04 ... 10:34 ... 11:04 ... 11:34 ... 12:04 ... 12:34 ... ... 13:06 ... ... 13:38 ... ... 14:08 ... ... ... 14:43 ... ... ... 15:15 ... ... ... 15:45 ... ... ... 16:16 ... ... 16:44 ... ... 17:14 ... ... 17:44 ... ... 18:13 ... ... 18:42 ... ... ... 19:42 ... ... ... 20:41 ... ... ... 21:41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:36 ... 10:07 ... 10:37 ... 11:07 ... 11:37 ... 12:07 ... 12:37 ... ... 13:09 ... ... 13:41 ... ... 14:11 ... ... ... 14:46 ... ... ... 15:18 ... ... ... 15:48 ... ... ... 16:19 ... ... 16:47 ... ... 17:17 ... ... 17:47 ... ... 18:16 ... ... 18:45 ... ... ... 19:45 ... ... ... 20:43 ... ... ... 21:43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:38 ... 10:09 ... 10:39 ... 11:09 ... 11:39 ... 12:09 ... 12:39 ... ... 13:11 ... ... 13:43 ... ... 14:13 ... ... ... 14:48 ... ... ... 15:20 ... ... ... 15:50 ... ... ... 16:21 ... ... 16:49 ... ... 17:19 ... ... 17:49 ... ... 18:18 ... ... 18:47 ... ... ... 19:47 ... ... ... 20:45 ... ... ... 21:45 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:40 ... 10:11 ... 10:41 ... 11:11 ... 11:41 ... 12:11 ... 12:41 ... ... 13:13 ... ... 13:45 ... ... 14:15 ... ... ... 14:50 ... ... ... 15:22 ... ... ... 15:52 ... ... ... 16:23 ... ... 16:51 ... ... 17:21 ... ... 17:51 ... ... 18:20 ... ... 18:49 ... ... ... 19:49 ... ... ... 20:47 ... ... ... 21:47 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:41 ... 10:12 ... 10:42 ... 11:12 ... 11:42 ... 12:12 ... 12:42 ... ... 13:15 ... ... 13:47 ... ... 14:17 ... ... ... 14:52 ... ... ... 15:24 ... ... ... 15:54 ... ... ... 16:24 ... ... 16:52 ... ... 17:22 ... ... 17:52 ... ... 18:21 ... ... 18:50 ... ... ... 19:50 ... ... ... 20:48 ... ... ... 21:48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 09:42 ... 10:13 ... 10:43 ... 11:13 ... 11:43 ... 12:13 ... 12:43 ... ... 13:16 ... ... 13:48 ... ... 14:18 ... ... ... 14:53 ... ... ... 15:25 ... ... ... 15:55 ... ... ... 16:25 ... ... 16:53 ... ... 17:23 ... ... 17:53 ... ... 18:22 ... ... 18:51 ... ... ... 19:51 ... ... ... 20:49 ... ... ... 21:49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 77.

Meer informatie