05:58 06:12 06:28 06:43 06:58 07:08 07:18 07:27 07:34 07:41 07:48 07:55 08:03 08:10 08:18 08:25 08:33 08:40 08:48 08:55 09:03 09:10 09:18 09:26 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:03 12:15 12:25 12:33 12:40 12:48 12:55 13:03 13:10 13:18 13:25 13:33 13:40 13:48 13:55 14:03 14:10 14:18 14:25 14:33 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12 15:19 15:26 15:34 15:41 15:48 15:56 16:04 16:11 16:18 16:25 16:33 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:33 17:41 17:48 17:56 18:04 18:11 18:19 18:26 18:34 18:41 18:51 19:01 19:11 19:21 19:31 19:40 19:56 20:11 20:22 20:37 20:52 21:07 21:23 21:37 21:53 22:08 22:23 22:39 22:54 23:09 23:24 23:39 23:54 0:09 0:24
05:59 06:13 06:29 06:44 06:59 07:09 07:19 07:28 07:35 07:42 07:49 07:56 08:04 08:11 08:19 08:26 08:34 08:41 08:49 08:56 09:04 09:11 09:19 09:27 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:04 12:16 12:26 12:34 12:41 12:49 12:56 13:04 13:11 13:19 13:26 13:34 13:41 13:49 13:56 14:04 14:11 14:19 14:26 14:34 14:41 14:49 14:57 15:05 15:13 15:20 15:27 15:35 15:42 15:49 15:57 16:05 16:12 16:19 16:26 16:34 16:42 16:50 16:57 17:05 17:12 17:20 17:27 17:34 17:42 17:49 17:57 18:05 18:12 18:20 18:27 18:35 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:41 19:57 20:12 20:23 20:38 20:53 21:08 21:24 21:38 21:54 22:09 22:24 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25
06:00 06:14 06:30 06:45 07:00 07:10 07:20 07:29 07:37 07:44 07:51 07:58 08:06 08:13 08:21 08:28 08:36 08:43 08:51 08:58 09:05 09:12 09:20 09:28 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:05 12:17 12:27 12:35 12:42 12:50 12:57 13:05 13:12 13:20 13:27 13:35 13:42 13:50 13:57 14:05 14:12 14:20 14:27 14:35 14:42 14:50 14:58 15:06 15:14 15:21 15:28 15:36 15:43 15:50 15:58 16:06 16:13 16:20 16:27 16:35 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 18:06 18:13 18:21 18:28 18:36 18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:42 19:58 20:13 20:24 20:39 20:54 21:09 21:25 21:39 21:55 22:10 22:25 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 0:11 0:26
06:01 06:15 06:31 06:46 07:01 07:12 07:22 07:31 07:39 07:46 07:53 08:00 08:08 08:15 08:23 08:30 08:38 08:45 08:53 09:00 09:07 09:14 09:22 09:30 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:07 12:19 12:29 12:37 12:44 12:52 12:59 13:07 13:14 13:22 13:29 13:37 13:44 13:52 13:59 14:07 14:14 14:22 14:29 14:37 14:44 14:52 15:00 15:08 15:16 15:23 15:30 15:38 15:45 15:52 16:00 16:08 16:15 16:22 16:29 16:37 16:45 16:53 17:00 17:08 17:15 17:23 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:08 18:15 18:23 18:30 18:38 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:44 20:00 20:15 20:26 20:41 20:56 21:11 21:27 21:41 21:57 22:11 22:26 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27
06:05 06:19 06:35 06:50 07:05 07:16 07:26 07:35 07:44 07:51 07:58 08:05 08:13 08:20 08:28 08:35 08:43 08:50 08:58 09:05 09:11 09:18 09:26 09:34 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:11 12:23 12:33 12:41 12:48 12:56 13:03 13:11 13:18 13:26 13:33 13:41 13:48 13:56 14:03 14:11 14:18 14:26 14:33 14:41 14:48 14:56 15:04 15:12 15:20 15:27 15:34 15:42 15:49 15:56 16:04 16:12 16:19 16:26 16:33 16:41 16:49 16:57 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:41 17:49 17:56 18:04 18:12 18:19 18:27 18:34 18:42 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:39 19:48 20:04 20:19 20:30 20:45 21:00 21:15 21:31 21:45 22:01 22:15 22:30 22:46 23:01 23:16 23:31 23:46 0:01 0:16 0:31
06:06 ... 06:36 ... 07:06 ... ... 07:36 ... ... ... 08:06 ... ... ... 08:36 ... ... ... 09:06 ... ... 09:27 ... ... 10:00 ... 10:30 ... 11:00 ... 11:30 ... 12:00 ... ... 12:34 ... ... ... 13:04 ... ... ... 13:34 ... ... ... 14:04 ... ... ... 14:34 ... ... ... 15:05 ... ... ... 15:35 ... ... ... 16:05 ... ... ... 16:34 ... ... ... 17:05 ... ... ... 17:35 ... ... ... 18:05 ... ... ... 18:35 ... ... ... ... ... 19:30 ... ... ... ... 20:31 ... ... ... 21:32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:07 ... 06:37 ... 07:08 ... ... 07:38 ... ... ... 08:08 ... ... ... 08:38 ... ... ... 09:07 ... ... 09:28 ... ... 10:01 ... 10:31 ... 11:01 ... 11:31 ... 12:01 ... ... 12:35 ... ... ... 13:06 ... ... ... 13:36 ... ... ... 14:06 ... ... ... 14:36 ... ... ... 15:07 ... ... ... 15:37 ... ... ... 16:07 ... ... ... 16:36 ... ... ... 17:07 ... ... ... 17:37 ... ... ... 18:06 ... ... ... 18:36 ... ... ... ... ... 19:31 ... ... ... ... 20:32 ... ... ... 21:33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:08 ... 06:38 ... 07:09 ... ... 07:39 ... ... ... 08:09 ... ... ... 08:39 ... ... ... 09:08 ... ... 09:29 ... ... 10:02 ... 10:32 ... 11:02 ... 11:32 ... 12:02 ... ... 12:36 ... ... ... 13:07 ... ... ... 13:37 ... ... ... 14:07 ... ... ... 14:37 ... ... ... 15:08 ... ... ... 15:38 ... ... ... 16:08 ... ... ... 16:37 ... ... ... 17:08 ... ... ... 17:38 ... ... ... 18:07 ... ... ... 18:37 ... ... ... ... ... 19:32 ... ... ... ... 20:33 ... ... ... 21:34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:09 ... 06:39 ... 07:10 ... ... 07:40 ... ... ... 08:10 ... ... ... 08:40 ... ... ... 09:09 ... ... 09:30 ... ... 10:03 ... 10:33 ... 11:03 ... 11:33 ... 12:03 ... ... 12:37 ... ... ... 13:08 ... ... ... 13:38 ... ... ... 14:08 ... ... ... 14:38 ... ... ... 15:09 ... ... ... 15:39 ... ... ... 16:09 ... ... ... 16:38 ... ... ... 17:09 ... ... ... 17:39 ... ... ... 18:08 ... ... ... 18:38 ... ... ... ... ... 19:33 ... ... ... ... 20:34 ... ... ... 21:35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:10 ... 06:40 ... 07:12 ... ... 07:42 ... ... ... 08:12 ... ... ... 08:42 ... ... ... 09:11 ... ... 09:32 ... ... 10:05 ... 10:35 ... 11:05 ... 11:35 ... 12:05 ... ... 12:39 ... ... ... 13:10 ... ... ... 13:40 ... ... ... 14:10 ... ... ... 14:40 ... ... ... 15:11 ... ... ... 15:41 ... ... ... 16:11 ... ... ... 16:40 ... ... ... 17:11 ... ... ... 17:41 ... ... ... 18:10 ... ... ... 18:40 ... ... ... ... ... 19:35 ... ... ... ... 20:36 ... ... ... 21:37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:11 ... 06:41 ... 07:14 ... ... 07:44 ... ... ... 08:14 ... ... ... 08:44 ... ... ... 09:13 ... ... 09:34 ... ... 10:07 ... 10:37 ... 11:07 ... 11:37 ... 12:07 ... ... 12:41 ... ... ... 13:12 ... ... ... 13:42 ... ... ... 14:12 ... ... ... 14:42 ... ... ... 15:13 ... ... ... 15:43 ... ... ... 16:13 ... ... ... 16:42 ... ... ... 17:13 ... ... ... 17:43 ... ... ... 18:12 ... ... ... 18:42 ... ... ... ... ... 19:37 ... ... ... ... 20:37 ... ... ... 21:38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:13 ... 06:43 ... 07:16 ... ... 07:46 ... ... ... 08:16 ... ... ... 08:46 ... ... ... 09:15 ... ... 09:36 ... ... 10:09 ... 10:39 ... 11:09 ... 11:39 ... 12:09 ... ... 12:43 ... ... ... 13:14 ... ... ... 13:44 ... ... ... 14:14 ... ... ... 14:44 ... ... ... 15:15 ... ... ... 15:45 ... ... ... 16:15 ... ... ... 16:44 ... ... ... 17:15 ... ... ... 17:45 ... ... ... 18:14 ... ... ... 18:44 ... ... ... ... ... 19:39 ... ... ... ... 20:39 ... ... ... 21:40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:14 ... 06:44 ... 07:18 ... ... 07:48 ... ... ... 08:18 ... ... ... 08:48 ... ... ... 09:17 ... ... 09:38 ... ... 10:11 ... 10:41 ... 11:11 ... 11:41 ... 12:11 ... ... 12:45 ... ... ... 13:16 ... ... ... 13:46 ... ... ... 14:16 ... ... ... 14:46 ... ... ... 15:17 ... ... ... 15:47 ... ... ... 16:17 ... ... ... 16:46 ... ... ... 17:17 ... ... ... 17:47 ... ... ... 18:16 ... ... ... 18:46 ... ... ... ... ... 19:41 ... ... ... ... 20:40 ... ... ... 21:41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:17 ... 06:47 ... 07:21 ... ... 07:51 ... ... ... 08:21 ... ... ... 08:51 ... ... ... 09:20 ... ... 09:41 ... ... 10:14 ... 10:44 ... 11:14 ... 11:44 ... 12:14 ... ... 12:48 ... ... ... 13:19 ... ... ... 13:49 ... ... ... 14:19 ... ... ... 14:49 ... ... ... 15:20 ... ... ... 15:50 ... ... ... 16:20 ... ... ... 16:49 ... ... ... 17:20 ... ... ... 17:50 ... ... ... 18:18 ... ... ... 18:48 ... ... ... ... ... 19:43 ... ... ... ... 20:43 ... ... ... 21:44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:19 ... 06:49 ... 07:23 ... ... 07:53 ... ... ... 08:23 ... ... ... 08:53 ... ... ... 09:22 ... ... 09:43 ... ... 10:16 ... 10:46 ... 11:16 ... 11:46 ... 12:16 ... ... 12:50 ... ... ... 13:21 ... ... ... 13:51 ... ... ... 14:21 ... ... ... 14:51 ... ... ... 15:22 ... ... ... 15:53 ... ... ... 16:23 ... ... ... 16:52 ... ... ... 17:23 ... ... ... 17:53 ... ... ... 18:21 ... ... ... 18:51 ... ... ... ... ... 19:46 ... ... ... ... 20:45 ... ... ... 21:46 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:21 ... 06:51 ... 07:25 ... ... 07:55 ... ... ... 08:25 ... ... ... 08:55 ... ... ... 09:24 ... ... 09:45 ... ... 10:18 ... 10:48 ... 11:18 ... 11:48 ... 12:18 ... ... 12:52 ... ... ... 13:23 ... ... ... 13:53 ... ... ... 14:23 ... ... ... 14:53 ... ... ... 15:24 ... ... ... 15:55 ... ... ... 16:25 ... ... ... 16:54 ... ... ... 17:25 ... ... ... 17:55 ... ... ... 18:23 ... ... ... 18:53 ... ... ... ... ... 19:48 ... ... ... ... 20:47 ... ... ... 21:48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:22 ... 06:52 ... 07:27 ... ... 07:57 ... ... ... 08:27 ... ... ... 08:57 ... ... ... 09:26 ... ... 09:47 ... ... 10:20 ... 10:50 ... 11:20 ... 11:50 ... 12:20 ... ... 12:54 ... ... ... 13:25 ... ... ... 13:55 ... ... ... 14:25 ... ... ... 14:55 ... ... ... 15:26 ... ... ... 15:57 ... ... ... 16:27 ... ... ... 16:56 ... ... ... 17:27 ... ... ... 17:57 ... ... ... 18:24 ... ... ... 18:54 ... ... ... ... ... 19:49 ... ... ... ... 20:48 ... ... ... 21:49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:23 ... 06:53 ... 07:28 ... ... 07:58 ... ... ... 08:28 ... ... ... 08:58 ... ... ... 09:27 ... ... 09:48 ... ... 10:21 ... 10:51 ... 11:21 ... 11:51 ... 12:21 ... ... 12:55 ... ... ... 13:26 ... ... ... 13:56 ... ... ... 14:26 ... ... ... 14:56 ... ... ... 15:27 ... ... ... 15:58 ... ... ... 16:28 ... ... ... 16:57 ... ... ... 17:28 ... ... ... 17:58 ... ... ... 18:25 ... ... ... 18:55 ... ... ... ... ... 19:50 ... ... ... ... 20:49 ... ... ... 21:50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 77.

Meer informatie