... ... ... ... ... ... ... ... 08:58 ... 09:28 ... 09:58 ... 10:28 ... 10:58 ... 11:28 ... 11:59 ... ... 12:29 ... ... 12:59 ... ... 13:33 ... ... ... 14:02 ... ... ... 14:32 ... ... ... 15:05 ... ... ... ... 15:39 ... ... 16:08 ... ... 16:38 ... ... 17:11 ... ... 17:40 ... 18:05 ... ... ... 19:13 ... 19:43 ... 20:13 ... ... ... 21:12 ... ... ... 22:14 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:00 ... 09:30 ... 10:00 ... 10:30 ... 11:00 ... 11:30 ... 12:01 ... ... 12:31 ... ... 13:01 ... ... 13:35 ... ... ... 14:04 ... ... ... 14:34 ... ... ... 15:07 ... ... ... ... 15:41 ... ... 16:10 ... ... 16:40 ... ... 17:13 ... ... 17:42 ... 18:07 ... ... ... 19:15 ... 19:45 ... 20:15 ... ... ... 21:14 ... ... ... 22:16 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:03 ... 09:33 ... 10:03 ... 10:33 ... 11:03 ... 11:33 ... 12:05 ... ... 12:35 ... ... 13:05 ... ... 13:39 ... ... ... 14:08 ... ... ... 14:38 ... ... ... 15:11 ... ... ... ... 15:45 ... ... 16:14 ... ... 16:44 ... ... 17:16 ... ... 17:45 ... 18:10 ... ... ... 19:18 ... 19:48 ... 20:18 ... ... ... 21:17 ... ... ... 22:18 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:04 ... 09:34 ... 10:04 ... 10:34 ... 11:04 ... 11:34 ... 12:06 ... ... 12:36 ... ... 13:06 ... ... 13:40 ... ... ... 14:09 ... ... ... 14:39 ... ... ... 15:12 ... ... ... ... 15:46 ... ... 16:15 ... ... 16:45 ... ... 17:17 ... ... 17:46 ... 18:11 ... ... ... 19:18 ... 19:48 ... 20:18 ... ... ... 21:17 ... ... ... 22:19 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:06 ... 09:36 ... 10:06 ... 10:36 ... 11:06 ... 11:36 ... 12:09 ... ... 12:39 ... ... 13:09 ... ... 13:43 ... ... ... 14:12 ... ... ... 14:42 ... ... ... 15:15 ... ... ... ... 15:49 ... ... 16:18 ... ... 16:48 ... ... 17:20 ... ... 17:49 ... 18:14 ... ... ... 19:21 ... 19:51 ... 20:21 ... ... ... 21:20 ... ... ... 22:21 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:09 ... 09:39 ... 10:09 ... 10:39 ... 11:09 ... 11:39 ... 12:12 ... ... 12:42 ... ... 13:12 ... ... 13:46 ... ... ... 14:15 ... ... ... 14:45 ... ... ... 15:18 ... ... ... ... 15:52 ... ... 16:21 ... ... 16:51 ... ... 17:23 ... ... 17:52 ... 18:17 ... ... ... 19:23 ... 19:53 ... 20:23 ... ... ... 21:22 ... ... ... 22:23 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:10 ... 09:40 ... 10:10 ... 10:40 ... 11:10 ... 11:40 ... 12:13 ... ... 12:43 ... ... 13:13 ... ... 13:47 ... ... ... 14:16 ... ... ... 14:46 ... ... ... 15:19 ... ... ... ... 15:53 ... ... 16:22 ... ... 16:52 ... ... 17:24 ... ... 17:53 ... 18:18 ... ... ... 19:23 ... 19:53 ... 20:23 ... ... ... 21:22 ... ... ... 22:23 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:12 ... 09:42 ... 10:12 ... 10:42 ... 11:12 ... 11:42 ... 12:15 ... ... 12:45 ... ... 13:15 ... ... 13:49 ... ... ... 14:18 ... ... ... 14:48 ... ... ... 15:21 ... ... ... ... 15:55 ... ... 16:24 ... ... 16:54 ... ... 17:26 ... ... 17:55 ... 18:20 ... ... ... 19:25 ... 19:55 ... 20:25 ... ... ... 21:24 ... ... ... 22:25 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:12 ... 09:42 ... 10:12 ... 10:42 ... 11:12 ... 11:42 ... 12:16 ... ... 12:46 ... ... 13:16 ... ... 13:50 ... ... ... 14:19 ... ... ... 14:49 ... ... ... 15:22 ... ... ... ... 15:56 ... ... 16:25 ... ... 16:55 ... ... 17:26 ... ... 17:55 ... 18:20 ... ... ... 19:25 ... 19:55 ... 20:25 ... ... ... 21:24 ... ... ... 22:25 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:14 ... 09:44 ... 10:14 ... 10:44 ... 11:14 ... 11:44 ... 12:18 ... ... 12:48 ... ... 13:18 ... ... 13:52 ... ... ... 14:21 ... ... ... 14:51 ... ... ... 15:24 ... ... ... ... 15:58 ... ... 16:27 ... ... 16:57 ... ... 17:28 ... ... 17:57 ... 18:22 ... ... ... 19:27 ... 19:57 ... 20:27 ... ... ... 21:26 ... ... ... 22:27 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:15 ... 09:45 ... 10:15 ... 10:45 ... 11:15 ... 11:45 ... 12:19 ... ... 12:49 ... ... 13:19 ... ... 13:53 ... ... ... 14:22 ... ... ... 14:52 ... ... ... 15:25 ... ... ... ... 15:59 ... ... 16:28 ... ... 16:58 ... ... 17:29 ... ... 17:58 ... 18:23 ... ... ... 19:28 ... 19:58 ... 20:28 ... ... ... 21:27 ... ... ... 22:28 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 09:17 ... 09:47 ... 10:17 ... 10:47 ... 11:17 ... 11:47 ... 12:20 ... ... 12:50 ... ... 13:20 ... ... 13:54 ... ... ... 14:23 ... ... ... 14:53 ... ... ... 15:26 ... ... ... ... 16:00 ... ... 16:29 ... ... 16:59 ... ... 17:31 ... ... 18:00 ... 18:25 ... ... ... 19:29 ... 19:59 ... 20:29 ... ... ... 21:28 ... ... ... 22:29 ... ... ... ... ... ... ... ...
07:17 07:33 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:35 09:49 10:05 10:19 10:35 10:49 11:05 11:19 11:35 11:49 12:05 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:57 13:50 14:04 14:11 14:26 14:19 14:34 14:43 14:56 14:50 15:06 15:13 15:29 15:22 15:38 15:47 15:54 16:03 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:33 17:42 17:52 18:02 18:12 18:27 18:43 19:00 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:15 21:30 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46 23:01 23:16 23:31 23:46 0:01 0:16 0:31
07:20 07:36 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:38 09:52 10:08 10:22 10:38 10:52 11:08 11:22 11:38 11:52 12:08 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 14:00 13:53 14:07 14:14 14:29 14:22 14:37 14:46 14:59 14:53 15:09 15:16 15:32 15:25 15:41 15:50 15:57 16:06 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:36 17:45 17:55 18:05 18:15 18:30 18:46 19:02 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:17 21:32 21:48 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 23:18 23:33 23:48 0:03 0:18 0:33
07:21 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:39 09:53 10:09 10:23 10:39 10:53 11:09 11:23 11:39 11:53 12:09 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 14:01 13:54 14:08 14:15 14:30 14:23 14:38 14:47 15:00 14:54 15:10 15:17 15:33 15:26 15:42 15:51 15:58 16:07 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:37 17:46 17:56 18:06 18:16 18:31 18:47 19:03 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49 21:04 21:18 21:33 21:49 22:04 22:19 22:34 22:49 23:04 23:19 23:34 23:49 0:04 0:19 0:34
07:22 07:38 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:40 09:54 10:10 10:24 10:40 10:54 11:10 11:24 11:40 11:54 12:10 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 14:02 13:55 14:09 14:16 14:31 14:24 14:39 14:48 15:01 14:55 15:11 15:18 15:34 15:27 15:43 15:52 15:59 16:08 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:38 17:47 17:57 18:07 18:17 18:32 18:48 19:04 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:19 21:34 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35
07:23 07:39 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:41 09:55 10:11 10:25 10:41 10:55 11:11 11:25 11:41 11:55 12:11 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 14:03 13:56 14:10 14:17 14:32 14:25 14:40 14:49 15:02 14:56 15:12 15:19 15:35 15:28 15:44 15:53 16:00 16:09 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:39 17:48 17:58 18:08 18:18 18:33 18:49 19:05 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51 21:06 21:20 21:35 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21 23:36 23:51 0:06 0:21 0:36
07:25 07:41 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:43 09:57 10:13 10:27 10:43 10:57 11:13 11:27 11:43 11:57 12:13 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:05 13:58 14:12 14:19 14:34 14:27 14:42 14:51 15:04 14:58 15:14 15:21 15:37 15:30 15:46 15:55 16:02 16:11 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:41 17:50 18:00 18:10 18:20 18:35 18:51 19:07 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:22 21:37 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08 0:23 0:38

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 77.

Meer informatie