... 07:32 08:02 08:32 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32
... 07:32 08:02 08:32 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32
... 07:34 08:04 08:34 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34
... 07:34 08:04 08:34 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34
... 07:35 08:05 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35
... 07:37 08:07 08:37 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:06 18:36
... 07:39 08:09 08:39 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:08 18:38
... 07:40 08:10 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:09 18:39
... 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:11 18:41
... 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:11 18:41
... 07:43 08:13 08:43 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:12 18:42
... 07:45 08:15 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:14 18:44
... 07:47 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:15 18:45
07:20 07:49 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:17 18:47
07:20 07:49 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:17 18:47
07:21 07:50 08:20 08:50 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:18 18:48
07:22 07:51 08:21 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:19 18:49
07:23 07:52 08:22 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:20 18:50
07:24 07:53 08:23 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:21 18:51
07:26 07:55 08:25 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:23 18:53
07:27 07:56 08:26 08:56 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54
07:28 07:57 08:27 08:57 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:25 18:55
07:29 07:58 08:28 08:58 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:26 18:56
07:30 07:59 08:29 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:27 18:57
07:31 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:28 18:58
07:32 08:01 08:31 09:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:29 18:59
07:33 08:02 08:32 09:02 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:29 18:59
07:35 08:04 08:34 09:04 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:31 19:01
07:36 08:05 08:35 09:05 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:32 ...
07:37 08:06 08:36 09:06 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:33 ...
07:39 08:08 08:38 09:08 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:35 ...
07:40 08:09 08:39 09:09 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:36 ...
07:41 08:10 08:40 09:10 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:37 ...
07:42 08:11 08:41 09:11 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:38 ...
07:43 08:12 08:42 09:12 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:39 ...
07:45 08:14 08:44 09:14 09:43 10:43 11:43 12:44 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:12 18:40 ...
07:46 08:15 08:45 09:15 09:44 10:44 11:44 12:45 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:13 18:41 ...
07:47 08:16 08:46 09:16 09:45 10:45 11:45 12:46 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:14 18:42 ...
07:48 08:17 08:47 09:17 09:46 10:46 11:46 12:47 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:15 18:43 ...
07:49 08:18 08:48 09:18 09:47 10:47 11:47 12:48 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:16 18:44 ...
07:51 08:20 08:50 09:20 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:18 18:46 ...
07:52 08:21 08:51 09:21 09:50 10:50 11:50 12:51 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:19 18:47 ...

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 57.

Meer informatie